புதுப்பிக்கப்பட்ட ஹல்தும்முல்ல கிளை திறக்கப்பட்டது.

வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிக வசதிகளுடன் கூடிய சேவைகளை வழங்குவதற்காக நவீனமயமாக்கப்பட்ட ஹல்தும்முல்ல கிளை திறந்து வைக்கப்பட்டது,,,,, நாட்டின் முன்னோடி அரச அபிவிருத்தி வங்கியான பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கி, வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிக வசதிகளுடன் சிறந்த சேவைகளை வழங்குவதற்காக நவீன மயமாக்கப்பட்ட ஹல்தும்முல்ல, கிளை பிரதேச…

RDB தங்காலை புதிய கிளை வளாகத்திற்கும் மாவட்ட அலுவலக வளாகத்திற்கும் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது

நாட்டின் முன்னோடி அரச அபிவிருத்தி வங்கியான பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கி அதிக வசதிகளுடன் கூடிய சேவைகளை வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குவதற்காக தங்காலை புதிய கிளை வளாக கட்டிடம் மற்றும் மாவட்ட அலுவலக கட்டிடத்திற்கு, இலங்கை ஜனநாயக சோசலிஷக் குடியரசின் கௌரவ பிரதமர் மஹிந்த…

2022 ஆம் வருடத்திற்கான வழங்குனர்களை பதிவு செய்தல்

2021 ஆம் வருடத்திற்கு பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கியுடன் பதிவு செய்து  பண்டங்கள் /சேவைகள்/ மற்றும் மதியுரை சேவைகளை வழங்குவதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழங்குனர்கள்/ஒப்பந்ததாரர்கள்/ சேவை வழங்குனர்கள் மற்றும் தொழில் வல்லுனர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன. சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம் பத்திரிக்கை விளம்பரம் விண்ணப்பப்பபடிவம் மேலதிக…

வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிக வசதிகளுடன் சிறந்த சேவைகளை வழங்குவதற்காக நவீனமயமாக்கப்பட்ட RDB தெஹியத்தகண்டி கிளை திறந்து வைக்கப்பட்டது

பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கியின் தலைவர் திரு.மஹிந்த சாலிய அவர்களின் அழைப்பில் கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சர் ஷெஹான் சேமசிங்க அவர்களினால் ஒக்டோபர் 18 ஆம் திகதி புதிய கிளை வளாக கட்டிடம் திறந்து வைக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சர் விமலவீர திஸாநாயக்க…
பட்டி