பாம்புரானா கிளை புதிய வீட்டிற்கு குடிபெயர்கிறது

நிகழ்வுகள்
வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிக வசதிகளை வழங்குவதற்காக புதுப்பிக்கப்பட்ட பாம்புராணை கிளை 11.07.2022 அன்று காலை 9:30 மணியளவில் இல. 344, அநகாரிக தர்மபால மாவத்தை, பாம்புரானை, மாத்தறை என்ற இடத்தில் திறந்து வைக்கப்பட்டது. இவ்விழாவில் கௌரவ தலைவர், மாத்தறை மாவட்ட செயலாளர், மாத்தறை…