“தேசிய QR எரிபொருள் பாஸ்” வசதி

எமது வர்த்தகப் பங்காளிகளுக்கு இலவச QR எரிபொருள் அனுமதிச் சீட்டுகளை வழங்கும் தீபா முழுவதிலும் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் முன்னோடித் திட்டமாக, இந்த வசதியை ஹிக்கடுவ, மெதவாச்சி, புஜாபிட்டிய, அஹெலியகொட மற்றும் மஹாஓயா ஆகிய இடங்களிலிருந்து இன்று அதாவது 04.08.2022 முதல்…