ආයුබෝවන්! ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව

grade

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම රාජ්‍ය සංවර්ධන බැංකුව RDB
සුවහසක් ශ්‍රී ලංකිකයන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නගාසිටුවීමේ පරමාර්ථ පෙරදැරි කරගනිමින්, වඩාත් ආකර්ශනීය මුල්‍ය සේවා සපයමින් රටේ ආර්ථිකය නගාසිටුවීමට
2008 අංක 41 දරන ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකු පනත යටතේ 100% රාජ්‍ය බැංකුවක් ලෙස ස්ථාපිත කර ඇත.

grade

පුවත්, විශේෂ සිදුවීම් සහ ටෙන්ඩර් 

මිලියන 6 කට වැඩි ගනුදෙනුකරුවන් ප්‍රමාණයක්, දිවයින පුරා ශාඛා 272 ක් සහ 3000 කට අධික සේවක පිරිසක් සමග රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට අපි ඇපකැප වී සිටින්නෙමු.
මෙනුව