லங்காபே தொழில்நுட்ப விருதுகள் 2023 இல் RDB தங்க விருதை வென்றது.

இலங்கையில் உள்ள அனைத்து வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களுக்கிடையில் RDB வங்கி, LankaPay Technnovation விருதுகள் 2023 விருது வழங்கும் விழாவில் பின்வரும் விருதுகளை வென்றுள்ளது. ஆண்டின் சிறந்த LankaPay கார்டு அமலாக்கருக்கான தங்க விருது ஆண்டின் சிறந்த பொது ஏடிஎம்…

RDB வங்கியின் புதிய தலைவராக திரு.சுசந்த சில்வா பதவியேற்பு

செய்திகள்
நாட்டின் முன்னணி அரச அபிவிருத்தி வங்கியான பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கியின் ஏழாவது தலைவராக திரு.சுசந்த சில்வா 2023.02.21 அன்று முற்பகல் பதவியேற்றார். இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனத்தின் முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் பதவி உட்பட பல பிரதான நிறுவனங்களில் நிறைவேற்று மட்டத்தில் பதவிகளை வகித்து,…

2023 ஆம் வருடத்திற்கான வழங்குனர்களை பதிவு செய்தல்

செய்திகள்
2023 ஆம் வருடத்திற்கு பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கியுடன் பதிவு செய்து  பண்டங்கள் /சேவைகள்/ மற்றும் மதியுரை சேவைகளை வழங்குவதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழங்குனர்கள்/ஒப்பந்ததாரர்கள்/ சேவை வழங்குனர்கள் மற்றும் தொழில் வல்லுனர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.   சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம் பத்திரிக்கை விளம்பரம் விண்ணப்பப்பபடிவம்…