விசா டெபிட் கார்டு பரிவர்த்தனைகளுக்கான கட்டணங்களைத் தீர்க்க RDB BOC உடன் கூட்டு சேர்ந்துள்ளது

செய்திகள்

இலங்கையின் முதன்மையான அரச அபிவிருத்தி வங்கியான RDB இன்று (12.12.2023) இலங்கை வங்கியின் தலைமை அலுவலக வளாகத்தில் RDB VISA டெபிட் கார்டு பரிவர்த்தனை கொடுப்பனவுகளைத் தீர்ப்பதற்காக BOC உடன் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது.

கையொப்பமிடும் நிகழ்வில் பொது முகாமையாளர்/பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி, செயற்பாடுகள் மற்றும் வங்கி ஆதரவு சேவைகள் பிரதி பொது முகாமையாளர் திரு. சுமேதா எதிரிசூரிய மற்றும் பிராந்திய அபிவிருத்தி வங்கியின் சிரேஷ்ட அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர். திரு. W.P. இலங்கை வங்கியின் பொது முகாமையாளர்/பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி ரசல் பொன்சேகா மற்றும் இலங்கை வங்கியின் உயர் அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர்.