அத்வெல

நோக்கம்

வெள்ளப்பெருக்கு, கடும் மழை, புயல் முதலிய அனர்த்தங்களால் பாதிக்கப்பட்ட செயற்றிட்டங்களை புனரமைத்தல் (இலங்கை அரசின் அறிவுறுத்தல்களிற்கிணங்க இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனர்த்தங்களில் மாற்றங்கள் செய்யப்படும்)

வட்டி வீதம்

2%

கடனுக்கான பிணைகள்

பிரத்தியேக பிணையாளர்கள்

கடன் தொகை

அதிகூடியது 500,000.00

உச்ச மீள்கொடுப்பனவுக் காலம்

3 வருடங்கள் (6 மாத சலுகைக்காலம்; உள்ளடங்கலாக)

தொழிற்படும் இடம்

நாடு முழுவதும்

தகைமை

இலங்கையின் பிரஜையாக இருத்தல்
தவறுகளேதும் இழைக்காதவராயிருத்தல்
மீள் கொடுப்பனவுகளை சரியான முறையில் மேற்கொள்வதற்கான தகுதியிருத்தல்

*நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டது.

(இவ் வசதி தொடர்பான நியதிகள், நிபந்தனைகள் அல்லது கூற்றுகளில் மாற்றம் மேற்கொள்ள, விடயங்களை உட்புகுத்த அல்லது திருத்தியமைப்பதற்கான அதிகாரம் RDB வங்கியிடமுள்ளது)

மேலதிக விபரங்களுக்கு, அருகிலுள்ள RDB வங்கிக் கிளையின் முகாமையாளரை அல்லது தகவல் நிலையத்தை தொடர்புகொள்ளவும்: 0112035454

பிரதம முகாமையாளர் (கடன்)
கடன் பிரிவு