ஏலத்திற்கான அழைப்பு – தீயை அணைக்கும் கருவிகளை மீண்டும் நிரப்புவதற்கும் புதுப்பிப்பதற்கும் கொள்முதல்