கூட்டு மேலாண்மை

திரு பி எஸ் எதிரிசூரிய

பிரதான நிதியியல்  அதிகாரி

திரு எதிரிசூரிய இலங்கையின் ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் 1992 இல் வணிக நிர்வாகத்தில் இளங்கலை அறிவியல் பட்டப்படிப்பை முடித்தார். அவர் இலங்கை பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனத்தின் சக உறுப்பினராக உள்ளார் மேலும் வணிக நிர்வாகத்தில் முதுகலைப் பட்டத்தையும் பெற்றுள்ளார். கொழும்பு பல்கலைக்கழகம். எர்ன்ஸ்ட் அண்ட் யங் – கொழும்பு, தேசிய அபிவிருத்தி வங்கி மற்றும் செலான் வங்கி உள்ளிட்ட முன்னணி நிறுவனங்களில் தணிக்கை, கணக்கியல், வரிவிதிப்பு, முகாமைத்துவ ஆலோசனை மற்றும் வங்கி மற்றும் நிதி ஆகிய துறைகளில் திரு எதிரிசூரிய 31 வருடங்களுக்கும் மேலான அனுபவத்தைக் கொண்டுள்ளார்.

அவர் ஜனவரி 2017 இல் RDB இல் இணைந்தார். அவர் லங்காபுத்ரா அபிவிருத்தி வங்கியில் இணக்க அதிகாரி, CEO மற்றும் RDB இல் பொது மேலாளர் (மறைப்பு) பதவிகளை வகித்துள்ளார்.

திரு.டீ.எம்.ரி.எஸ்.குமார

பிரதி பொது முகாமையாளர் – செயற்பாடுகள் மற்றும் வணிக துணைச் சேவைகள்

திரு.குமார வங்கித் துறையில் 30 வருடகால அனுபவம் உள்ளவர். இவர் 1991 ஆம் ஆண்டு  முன்னைய பொலன்னறுவை பிரதேச கிராமிய அபிவிருத்தி வங்கியில் (RRDB) இணைந்து கொண்டார். வங்கி உதவியாளர், முகாமையாளர்,  சிரேஷ்ட  முகாமையாளர், பிரதான முகாமையாளர், உதவி பொது முகாமையாளர் மற்றும் ஊவா மற்றும் வடமேல் மாகாண பிராந்திய பொது முகாமையாளர் ஆகிய பல்வேறு மட்டங்களில் பணியாற்றியுள்ளார். ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைகழகத்தின் வியாபார நிர்வாக விஷேட பட்டதாரியாவார் என்பதுடன் களனி பல்கலைகழகத்தில் முதுமானி பட்டத்தினையும் பெற்றுள்ளார். அத்துடன் இலங்கை வங்கியாளர் சங்கத்தின் இடைநிலை பரீட்சையிலும் சித்தியெய்தியுள்ளார்.

திரு.டீ.கே.சஞ்ஜீவ சேரசிங்க

பிரதான மனிதவள அதிகாரி

திரு.கிரிஷாந்த சஞ்ஜீவ சேரசிங்க மனிதவளத் துறையில் 1999 ஆண்டிலிருந்து 20  வருடங்களுக்கு  மேற்பட்ட  அனுபவம் கொண்டவர்.  2021 ஜனவரியில் பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கியில் இணைந்து கொண்டார்.  ஸ்ரீ ஜயவரர்தனபுர பல்கலைகழகத்தில்  மனிதவள முகாமைத்துவத்தில் விஷேட இளமானி பட்டம் பெற்றுள்ளதுடன்,  மனிதவள முகாமைத்துவத்தில் அதே பல்கலைகழகத்தில் முதுமானி பட்டமும்  பெற்றுள்ளார். அத்துடன் ஜப்பான், டோக்கியோவில் ஒட்டுமொத்த தரத்தினூடான மனிதவள முகாமைத்தும் எனும் பயிற்சி நெறியை வெற்றிகரமாக பூர்த்தி செய்துள்ளார்.

திரு.கிரிஷாந்த   பொதுத் துறை மற்றும் தனியாார் துறை நிறுவனங்களில், கூட்டாண்மை மற்றும் இடைநிலை முகாமைத்துவ பதவிகளில் தனது பணித்துறையை ஆரம்பித்துள்ளார்.  இவர் 2014/2015 ஆண்டுகளில் தேசிய சேமிப்பு வங்கியில் மனிதவள அபிவிருத்தி பிரதி பொது முகாமையாளராக பணியாற்றியுள்ளார்.

திரு. ஜி.எம்.பி.சி. டி சில்வா

துணை பொது மேலாளர் – செயல்பாடுகள் மற்றும் வணிக ஆதரவு (செயல்படுதல்)

B.Com Degree – University of Sri Jayewardenepura
Associate Membership of Institute of Bankers of Sri Lanka
MBA – University of Wayamba, Sri Lanka

திரு. பி.ஜி.டப்ளியூ. அத்துல குமார

துணைப் பொது மேலாளர் – கடன், சிறப்புத் திட்டங்கள் & கொள்கை அமலாக்கம் (செயல்படுதல்)

B.Sc. Public Administration (Special) Degree – University of Sri Jayewardenepura
Master of Arts – University of Kelaniya  
Diploma in Applied Banking & Finance – Institute of Bankers of Sri Lanka

கலாநிதி.ஏ.எஸ்.கே.பி.ரத்நாயக்க

தலைமை தகவல் அதிகாரி (செயல்)

B.Sc. – MIS – National University of Ireland
Master of Business Administration – Leeds Metropolition University.
PHD – Aldersgate Collage