இயக்குநர் சபை

RDB Chairman Mr. Mahinda Saliya

திரு. மஹிந்த சாலிய

தலைவர்

திரு.மஹிந்த சாலிய களனி பல்கலைகழகத்தின் வர்த்தக பிரிவில் விஷேட பட்டம்  பெற்றவர் என்பதுடன் நிதிக் கொள்கை, அரச நிதி,புள்ளிவிபரவியல் மற்றும் வருடாந்த அரச பாதீடு தயாரிப்பதில் மிகுந்த அனுபவம் பெற்றவர்.

அரச துறையில் 34 வருடங்கள் பணியாற்றியுள்ள இவர் இலங்கை மத்திய வங்கியில்  சிரேஷ்ட உதவி அத்தியட்சகர் மற்றும் பிரதேச முகாமையாளர் ஆகிய மட்டத்தில் கடமையாற்றியுள்ளார். மேலும் இவர் உதவி அத்தியட்சகர்,மற்றும் பாதீடு அத்தியட்சகர் மட்டத்திலும், அரசாங்க திறைசேரியில் அரச கணக்கீட்டு பிரிவில் மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகமாகவும் கடமையாற்றியுள்ளார்.இவர் திறைசேரியின் பிரதிநிதியாக பல்வேறு அரச நிறுவனங்களில் பணிப்பாளர் சபைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியுள்ளார்.

இரஜரட்ட அபிவிருத்தி வங்கி, கொத்தலாவல பாதுகாப்பு கல்லூரி,இரத்ன லங்கா பாதுகாப்பு கம்பனி, காணி சுவீகரிப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனம், டவர்  ஹோல் அரங்கு, செலசினே தொலைகாட்சி நிறுவனம் ஆகியவை திரு.மஹிந்த சாலிய பணிப்பாளர் சபை உறுப்பினராக பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய சில அரச நிறுவனங்களாகும்.

Mr. S. Fernando (Deputy Secretary to the Treasury, Ministry of Finance)

Non-Independent / Non-Executive Director (Treasury Representative)

Mr.Saman Fernando is a special grade officer in the Sri Lanka Administrative Service. He joined the Sri Lanka Administrative Service in 1991. With over 25 years of experience in the public service, he has held various executive level positions in a number of ministries and departments. During his tenure, he has worked in the Department of Public Enterprise and the Department of Management Services, under General Treasury. He has also served in the Ministry of Finance as the Director General of Human Resources.

Mr. Saman Fernando has gained his first degree in Bachelor of Commerce from the University of Kelaniya. He also obtained a law degree from the Open University. In 2003, he took oath as an Attorney at Law. He holds MA in Financial Economics from University of Colombo and Postgraduate Diploma in Information Management from SLIIT.

திரு. ஜி.ஏ. ஜெயசாந்த

நிறைவேற்று அதிகாரமற்ற/சுயாதீனமற்ற இயக்குநர் (இலங்கை வங்கிப் பிரதிநிதி)

Mr. Jayashantha counting over 24 years of service in Banking was in the branch banking in the early part of his career and later specialized in Treasury, Dealing & Primary Dealer Unit (PDU), Assets & Liabilities Management Unit (ALM), Risk Management, Corporate Recovery, Offshore Banking and Branch Operations.

He graduated from the University of Sri Jayawardenapura, Sri Lanka in 1994 with a B.Sc. Business Administration (Special) degree in First Class. He holds a Master of Arts in Financial Economics at University of Colombo and also has a Diploma in Credit Management. He is an Associate Member of the Institute of Bankers of Sri Lanka.

Mr. Jayashantha serves as a member/an observer to various management committees and Board Sub Committees and shares experiences in policy matters/strategic decisions.

Mr. Jayashantha held the positions of Assistant General Manager (Corporate Recovery), (Risk Management), (Western Province – South) & (Offshore Banking) and Deputy General Manager (Retail Banking Range – II), before assuming the duties as Deputy General Manager / Chief Risk Officer of the Bank of Ceylon (BOC).

Mr. Jayashantha serves as a Director on the Board of Merchant Bank of Sri Lanka & Finance PLC, BoC Property Development & Management (Pvt) Limited and Ceybank Asset Management Limited.

திரு. கே.ரவீந்திரன்

நிறைவேற்று அதிகாரமற்ற/சுயாதீனமற்ற இயக்குநர் (தேசிய சேமிப்பு வங்கிப் பிரதிநிதி)

Mr. Raveendran is currently serving as the Senior Deputy General Manager of National Savings Bank overlooking the Branch Operations, Finance and Planning, Superannuation and Research & Development functions. He counts for over 23-year post qualifying experience in the Banking and Finance sector with more than 18 years at National Savings Bank. Prior to assuming duties as the Senior Deputy General Manager responsible with above functions, he has served in the capacity of Assistant General Manager and Deputy General Manager in the fields of Finance, Audit and Research & Development. He has also overseen the risk management function of the Bank. Mr. Raveendran has served in People’s Merchant Bank as a Financial Analyst in the Corporate Finance Division and a Research Analyst at CDIC Sasoon Cumberbatch Stockbrokers prior to joining National Savings Bank.

Mr. Raveendran has served as a Visiting Lecturer at the University of Sri Jayewardenepura and the Institute of Bankers of Sri Lanka. Also, he is a prominent and versatile lecturer in the subject of Financial Management in the examination conducted by CA Sri Lanka.

He is also a Fellow Member (FCA) of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka and a Founder (Fellow) Member of the Institute of Certified Management Accountants (CMA) of Sri Lanka. Mr. Raveendran holds a B. Sc. in Business Administration (Sp.) from the University of Sri Jayewardenepura with Honours and a Post Graduate Diploma in Banking and Finance from University of Colombo.

Other Current Appointments

  • Member of the governing council of Association of Professional Bankers of Sri Lanka.

 Previous Key Appointments

  • He has served as a member of the Board of Directors at the Institute of Bankers of Sri Lanka (IBSL) as an Alternative Director.
திருமதி கிரிஷானி நாரங்கொட

சுயாதீனமற்ற/ நிறைவேற்று அதிகாரமற்ற இயக்குனர் -(மக்கள் வங்கி பிரதிநிதி)

Prof. Ariyaratne_Herath
பேராசிரியா்.எச்.எம்,டபிள்யு.ஆரியரத்ன ஹேரத்

சுயாதீனமான / நிறைவேற்று அதிகாரமற்றஇயக்குநர்

Mr. W.M. Karunarathne RDB Independent / Non-Executive Director
திரு. டபிள்யு.எம்.கருணாரத்ன

சுயாதீனமான / நிறைவேற்று அதிகாரமற்ற இயக்குநர்

Mr. Lalith Abeysiriwardana - RDB Independent/ Non-Executive Director
திரு.லலித் அபேசிறிவா்தன

சுயாதீனமான / நிறைவேற்று அதிகாரமற்ற இயக்குநர்

Mrs. Hiranthi Karunaratne
(Attorney-at-Law & Notary Public.)

Independent / Non-Executive Director

An Attorney-at-Law of the Supreme Court of Sri Lanka since October 1985 having a strong legal exposure (Local and International) for more than 36 years.

Served as a State Advocate attached to the Director of Public Prosecutions in the Republic of Zambia and served as a Senior State Counsel at the Attorney General’s Chambers (Civil Department) in the Republic of Kenya.

Served on the Bank’s Panel of Lawyers of Pan Asia Banking Corporation PLC. (Kurunegala Region) from 2003 to 2014. Served on the Bank’s Panel of Lawyers of Commercial Bank of Ceylon PLC. (Kurunegala Region – from 2003 to 2014, Kandy Region – 2014 to 2020 and Colombo Region – from 2020)

Good at reviewing of complete written documents, drawing conclusions and making connections among legal authorities.

Competent at problem solving while assigning preeminence to logical reasoning, Researching and analyzing complex legal documents and handling the task of preparing all types of legal documents are performed while the work associated to conveyancing being the forte.

The examination of title to property offered as security against borrowings and tendering of opinions on matters of interest to the banks were primarily assisted. Maintenance of lofty ideals of work ethics connected with the profession and a strong sense of dedication to the work entrusted are strived while ensuring highest level of professionalism when interacting with clients.

பட்டி

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/rdb/public_html/wp-includes/functions.php on line 4759