இயக்குநர் சபை

Mr. L.E. Susantha Silva

தலைவர்

திரு.W.A. சரத் குமார (கருவூலத்தின் துணைச் செயலாளர், நிதி அமைச்சகம்)

நிறைவேற்று அதிகாரமற்ற/சுயாதீனமற்ற இயக்குநர் (கருவூல பிரதிநிதி)

இலங்கை கணக்காளர் சேவையில் 36 வருடங்களுக்கும் மேலான அனுபவமுள்ள அரச சேவையின் சிரேஷ்ட நிறைவேற்று அதிகாரியான திரு. டபிள்யூ.ஏ.சரத் குமார, திறைசேரியின் பிரதிச் செயலாளராக 01 ஆகஸ்ட் 2022 அன்று தனது கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றார்.

திரு. சரத் குமார ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தில் BSc.in முகாமைத்துவம் மற்றும் மதிப்பீட்டு பட்டமும் மற்றும் இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவனத்தில் (SLIDA) பொது முகாமைத்துவத்தில் முதுகலைப் பட்டமும் (முதுகலைப்) பெற்றுள்ளார். இலங்கைக் கணக்காளர் சேவையில் கடந்த ஐந்து வருடங்களாக மூப்புப் பட்டியலில் முதலிடம் வகிக்கும் இவர் தற்போது சேவையில் விசேட தரத்தைப் பெற்றுள்ளார்.

கருவூலத்தின் துணைச் செயலர் பதவிக்கு விடுவிக்கப்படுவதற்கு முன்பு, அவர் 7 ஆண்டுகள் தலைமை நிதி அதிகாரி பதவியில் பிரதமர் அலுவலகத்தில் பணியாற்றினார்.

மூன்று தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக கணக்கியல் சேவையில் இருந்த திரு. சரத் குமார பொது நிதி மேலாண்மை, பொது நிர்வாகம் மற்றும் கணக்கியல், ஆண்டு வரவு செலவு கணக்கு, பணப்புழக்க அறிக்கைகள் மேலாண்மை மற்றும் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கணக்கியலுக்கு ஏற்ப வருடாந்திர நிதி அறிக்கைகளை தொகுத்தல் ஆகியவற்றில் சிறந்த அனுபவத்தைப் பெற்றுள்ளார். பொது நிதி மேலாண்மை துறையில் நிர்வாக பதவிகளை வகித்த கொள்கைகள்.

திரு. ஜி.ஏ. ஜெயசாந்த

நிறைவேற்று அதிகாரமற்ற/சுயாதீனமற்ற இயக்குநர் (இலங்கை வங்கிப் பிரதிநிதி)

Mr. Jayashantha counting over 24 years of service in Banking was in the branch banking in the early part of his career and later specialized in Treasury, Dealing & Primary Dealer Unit (PDU), Assets & Liabilities Management Unit (ALM), Risk Management, Corporate Recovery, Offshore Banking and Branch Operations.

He graduated from the University of Sri Jayawardenapura, Sri Lanka in 1994 with a B.Sc. Business Administration (Special) degree in First Class. He holds a Master of Arts in Financial Economics at University of Colombo and also has a Diploma in Credit Management. He is an Associate Member of the Institute of Bankers of Sri Lanka.

Mr. Jayashantha serves as a member/an observer to various management committees and Board Sub Committees and shares experiences in policy matters/strategic decisions.

Mr. Jayashantha held the positions of Assistant General Manager (Corporate Recovery), (Risk Management), (Western Province – South) & (Offshore Banking) and Deputy General Manager (Retail Banking Range – II), before assuming the duties as Deputy General Manager / Chief Risk Officer of the Bank of Ceylon (BOC).

Mr. Jayashantha serves as a Director on the Board of Merchant Bank of Sri Lanka & Finance PLC, BoC Property Development & Management (Pvt) Limited and Ceybank Asset Management Limited.

திரு. கே.ரவீந்திரன்

நிறைவேற்று அதிகாரமற்ற/சுயாதீனமற்ற இயக்குநர் (தேசிய சேமிப்பு வங்கிப் பிரதிநிதி)

Mr. Raveendran is currently serving as the Senior Deputy General Manager of National Savings Bank overlooking the Branch Operations, Finance and Planning, Superannuation and Research & Development functions. He counts for over 23-year post qualifying experience in the Banking and Finance sector with more than 18 years at National Savings Bank. Prior to assuming duties as the Senior Deputy General Manager responsible with above functions, he has served in the capacity of Assistant General Manager and Deputy General Manager in the fields of Finance, Audit and Research & Development. He has also overseen the risk management function of the Bank. Mr. Raveendran has served in People’s Merchant Bank as a Financial Analyst in the Corporate Finance Division and a Research Analyst at CDIC Sasoon Cumberbatch Stockbrokers prior to joining National Savings Bank.

Mr. Raveendran has served as a Visiting Lecturer at the University of Sri Jayewardenepura and the Institute of Bankers of Sri Lanka. Also, he is a prominent and versatile lecturer in the subject of Financial Management in the examination conducted by CA Sri Lanka.

He is also a Fellow Member (FCA) of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka and a Founder (Fellow) Member of the Institute of Certified Management Accountants (CMA) of Sri Lanka. Mr. Raveendran holds a B. Sc. in Business Administration (Sp.) from the University of Sri Jayewardenepura with Honours and a Post Graduate Diploma in Banking and Finance from University of Colombo.

Other Current Appointments

  • Member of the governing council of Association of Professional Bankers of Sri Lanka.

 Previous Key Appointments

  • He has served as a member of the Board of Directors at the Institute of Bankers of Sri Lanka (IBSL) as an Alternative Director.
திரு. S.N.B.M.W. நாராயணா

நிர்வாகமற்ற/சுயாதீன இயக்குனர் (மக்கள் வங்கி பிரதிநிதி)

திருமதி எரங்க தில்ருஷி

சுயாதீனமான / நிறைவேற்று அதிகாரமற்ற இயக்குநர்

Mr. Lalith Abeysiriwardana - RDB Independent/ Non-Executive Director
திரு.லலித் அபேசிறிவா்தன

சுயாதீனமான / நிறைவேற்று அதிகாரமற்ற இயக்குநர்

Mrs. Hiranthi Karunaratne
(Attorney-at-Law & Notary Public.)

Independent / Non-Executive Director

An Attorney-at-Law of the Supreme Court of Sri Lanka since October 1985 having a strong legal exposure (Local and International) for more than 36 years.

Served as a State Advocate attached to the Director of Public Prosecutions in the Republic of Zambia and served as a Senior State Counsel at the Attorney General’s Chambers (Civil Department) in the Republic of Kenya.

Served on the Bank’s Panel of Lawyers of Pan Asia Banking Corporation PLC. (Kurunegala Region) from 2003 to 2014. Served on the Bank’s Panel of Lawyers of Commercial Bank of Ceylon PLC. (Kurunegala Region – from 2003 to 2014, Kandy Region – 2014 to 2020 and Colombo Region – from 2020)

Good at reviewing of complete written documents, drawing conclusions and making connections among legal authorities.

Competent at problem solving while assigning preeminence to logical reasoning, Researching and analyzing complex legal documents and handling the task of preparing all types of legal documents are performed while the work associated to conveyancing being the forte.

The examination of title to property offered as security against borrowings and tendering of opinions on matters of interest to the banks were primarily assisted. Maintenance of lofty ideals of work ethics connected with the profession and a strong sense of dedication to the work entrusted are strived while ensuring highest level of professionalism when interacting with clients.

பட்டி