பொதுவான தொடர்புகளுக்கு

933, கண்டி வீதி, வெதமுல்ல, களனி 11600, இலங்கை.
+ 94 11 2035 454 – 9
சமுக வலைத்தளங்கள்
YouTube

தொடர்ந்தும் எம்மோடு தொடர்பிலிருக்க

6 மில்லியனிற்கும் மேற்பட்ட விசுவாசமுள்ள வாடிக்கையாளர்களையும், 276 சேவை நிலையங்களையும், 3000 இற்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களையும் கொண்டதொரு வங்கியாக செயற்படுவதில் பெருமையடைகிறோம்.

Fill out this field
சரியான மின்னஞ்சல் முகவரியை உள்ளிடவும்.
Fill out this field
தகவல்களை அனுப்பவும்

மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி

+94 11 203 5495
+94 11 299 1328
நிதிசார் குறைகேள் அதிகாரி
திரு.ஆனந்த குமாரதாச, இல.143 A வஜிர வீதி, கொழும்பு -05.
+ 94 11 259 5624
+94 11 259 5625