සුභ නව වසරක් වේවා!

සිදුවීම්

අපගේ ගණුදෙනුකාර භවතුන්ටත් ලක්වාසී සැමටත්
සාමය, සතුට, නීරෝගී සම්පත, සෞභාග්‍යය
උදාවේවායි ප‍්‍රාර්ථනා කරමු !