නවීකරණය කරන ලද හල්දුම්මුල්ල ශාඛාව  විවෘතවේ.

දිවයිනේ ප‍්‍රමුඛතම රාජ්‍ය සංවර්ධන බැංකුව වන ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව ගණුදෙනුකරුන්ට වඩාත් පහසුකම් සහිත සේවාවක් සැපයීම උදෙසා නවීකරණය කරන ලද හල්දුම්මුල්ල ශාඛා පරිශ‍්‍රය ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ සභාපති මහින්ද සාලිය මැතිතුමාගේ සුරතින් 2021 නොවැම්බර් 08 වන දින උදෑසන 9.30ට යෙදුන සුභ මොහොතින් අංක 219, කොළඹ පාර, හල්දුම්මුල්ල යන ස්ථානයේදී විවෘත විය.

මෙම අවස්ථාවට හල්දුම්මුල්ල සහකාර ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් ඩබ්.ටී. ගංගානී සෝමවීර මහත්මිය, හල්දුම්මුල්ල පොලිස් ස්ථානාධිපති ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් පිරිසක් සමඟ ඌව ප‍්‍රාදේශීය සාමාන්‍යාධිකාරී සුමනදාස වික‍්‍රමසිංහ මහතා, සහකාර   සාමාන්‍යාධිකාරී උපතිස්ස බණ්ඩාර මහතා, බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික් කළමණාකරු බී.පී.ආර් කුමාර මහතා ඇතුළු කාර්යමණ්ඩලය සහ ගණුදෙනුකරුවන් සෞඛ්‍ය නීති රීති අනුගමනය කරමින් සහභාගී විය.