කෘෂි ණය

දින 270ක් තුළ වෙළඳපොළ අගයන් ස්ථාවර වන තෙක් වගාව සඳහා සහ අස්වනු ගබඩා කර තබාගැනීමට සහල් සහ සෝයා වගාකරන ගොවි ජනතාවට සහන ණය පහසුකම් ලබාදෙන මුල්‍ය ආයතන අතළොස්සෙන් RDB සුවිශේෂ වෙයි. අතිරික්ත නිෂ්පාදනය හේතුවෙන් විශාල ලෙස මිල ගණන් පහත වැටුණු අවස්ථාවල සෝයා වගාකරන ගොවීන්ට සහන සැපයූ ප්‍රමුඛ ආයතනයක් වීම අප ලබාදෙන විශ්වසනීය සේවය පිලිබඳ හොඳම සාක්ෂියයි.

අවම සුරැකුම් තබාගනිමින් අප ලබාදෙන ණය පිලිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු පහත පරිදි වේ.

ලබාගැනීමේ හේතු

කෘෂි සංවර්ධනය

පොලී අනුපාත

16%

ණය සුරැකුම

පෞද්ගලික ඇපකරුවන් / නිශ්චල හා චංචල දේපල

උපරිම ණය මුදල

ව්‍යාපෘතිය මත පදනම් වේ.

උපරිම ණය ආපසු ගෙවීමේ කාලය

වසර 5යි

ක්‍රියාත්මක සීමාව

දිවයින පුරා

සුදුසුකම්

ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක් වීම.
බුන්වත් පුද්ගලයෙක් නොවීම.
ණය ගෙවීමේ හැකියාවෙන් යුත් අයෙකු වීම.

*කොන්දේසි සහිතයි.

(ගිණුමට අදාළ ඕනෑම කොන්දේසියක් හෝ පහසුකමක් වෙනස් කිරීමේ, එකතු කිරීමේ හෝ සංශෝධනය කිරීමේ පූර්ණ බලය RDB සතුය.)

වැඩිදුර විස්තර සඳහා කරුණාකර ඔබගේ ළඟම පිහිටි RDB ශාඛාවේ කළමනාකාරතුමා/තුමිය සමග හෝ 011 203 5454 අංකයෙන් අපගේ ඇමතුම් මධ්‍යස්ථානය සමග හෝ සම්බන්ධ වන්න.