අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

RDB Chairman Mr. Mahinda Saliya

මහින්ද සාලිය මහතා

සභාපති

මහින්ද   සාලිය මහතා  කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයෙන්  වාණිජවේදී  (විශේෂ) උපාධිය ලබා ඇති අතර එතුමා  රාජ්‍ය මුල්‍ය  ප්‍රතිපත්ති , රාජ්‍ය මුල්‍ය කටයුතු ,  සංඛ්‍යාලේඛන  හා වාර්ෂික රාජ්‍ය අයවැය පිලියල කිරීම පිළිබදව  මනා පළපුරුද්දක්  ලබා ඇත.

එතුමාගේ  වසර  34 ක් වන රාජ්‍ය අංශයේ සේවා කාලය තුල  ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ  ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයෙකු , ප්‍රාදේශීය කළමනාකරුවකු ලෙස සේවය කර ඇත.  එසේම එතුමා මහා භාණ්ඩාගාර  නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ හා අධ්‍යක්ෂ  අයවැය හා අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් – රාජ්‍ය ගිණුම්  ලෙසද කටයුතු කර ඇත. එසේම  එතුමා භාණ්ඩාගාරය නියෝජනය කරමින්  ආයතන  කිහිපයකම එනම් රජරට සංවර්ධන බැංකුව , කොතලාවල ආරක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලය , ආරක්ෂණ සේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විද්‍යාලය,  රක්නා  ආරක්ෂක ලංකා ආයතනය , ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව , ටවර් හෝල් රංග පදනම  හා සැලසිනේ  යන ආයතනයන්හි  අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයකු ලෙසද  සේවය කර ඇත.

K.E.D, සුමනසිරි  මහතා

ස්වාධීන නොවන/ විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ   (ලංකා බැංකුවේ  නියෝජිත)

1990 දී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධිය ලබා ගත්  ඒ මහතා ලංකා බැංකුව  හා  සම්බන්ධ විය. එතුමා  ශ්‍රී ලංකා  බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ ආශ්‍රිත සාමාජිකයෙකු වන අතර ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ හාවඩ් විශ්ව විද්‍යාලයේ හාවඩ් ව්‍යාපාරික පාසලෙන්   නායකත්ව  පාඨමාලාව  හදාරා ඇත. එතුමා  2013 අපේ‍්‍රල් මාසයේ සිට ලංකා බැංකුවේ  නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස පත් කරන ලදී.

ශාඛා ජාල කළමනාකරණය  සහ නායකත්ව කාර්යභාරය තුළින් එතුමා  සිල්ලර   බැංකුකරණය, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය, ආයතනික මූල්‍ය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳව  පුළුල් අත්දැකීම් ලබා ඇත.  එතුමා  කළමනාකරු, ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු, මෙහෙයුම් කළමනාකරු සහ සහකාර  සාමාන්‍යාධිකාරී  යන තනතුරු කිහිපයක් ලංකා බැංකු ශාඛා ජාලය තුල  දැරීය.

කළමනාකාරු  (පුහුණු)   තනතුර දරමින් බැංකුවේ පුහුණු ආයතනයේ  පීඨ සාමාජිකයෙකු ලෙස සේවය කරමින් සිටියදී සුමනසිරි මහතා ලංකා බැංකුවේ කාර්ය මණ්ඩලයේ දැනුම නංවාලීමට විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කල අතර  කාර්ය මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සංවර්ධනයටද   එතුමා දායක විය.

උතුරු පළාතේ  දශක තුනක ගැටුම් කාලය අවසන් වූ විගසම, සුමනසිරි මහතා සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස උතුරු පළාත භාරගත් අතර ප්‍රදේශයේ නැවත පදිංචි වූ ජනතාවගේ ජීවන තත්වය  නංවාලීම සඳහා ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය.  එසේම  උතුරු පළාතේ ආර්ථිකය නගා සිටුවීමට ඉමහත් දායකත්වයක්ද එතුමා  ලබා දී ඇත.  එතුමා විසින් උතුරු ප්‍රදේශයේ බෙදා හැරීමේ  මාර්ග  පුළුල් කිරීමෙහිලා විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කළේය.

ක්ෂුද්‍ර  මුල්‍ය සහ සිල්ලර බැංකුකරණය පිළිබඳව  එතුමාගේ පුළුල් අත්දැකීම් හා විශේෂඥතාවය  හේතුකරගෙන උතුරු පළාතෙහි  ලංකා බැංකුව  වඩා ඉහළ මට්ටමකට ගෙන ඒම සඳහා  විශේෂ  කාර්යභාරයක්  ඉටු කිරීමට එතුමාට  හැකි විය.

කේ. රවින්ද්‍රන් මහතා

ස්වාධීන නොවන/ විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ   (ජාතික ඉතිරිකිරීමේ  බැංකුවේ  නියෝජිත)

Mr. Raveendran is currently serving as the Senior Deputy General Manager of National Savings Bank overlooking the Branch Operations, Finance and Planning, Superannuation and Research & Development functions. He counts for over 23-year post qualifying experience in the Banking and Finance sector with more than 18 years at National Savings Bank. Prior to assuming duties as the Senior Deputy General Manager responsible with above functions, he has served in the capacity of Assistant General Manager and Deputy General Manager in the fields of Finance, Audit and Research & Development. He has also overseen the risk management function of the Bank. Mr. Raveendran has served in People’s Merchant Bank as a Financial Analyst in the Corporate Finance Division and a Research Analyst at CDIC Sasoon Cumberbatch Stockbrokers prior to joining National Savings Bank.

Mr. Raveendran has served as a Visiting Lecturer at the University of Sri Jayewardenepura and the Institute of Bankers of Sri Lanka. Also, he is a prominent and versatile lecturer in the subject of Financial Management in the examination conducted by CA Sri Lanka.

He is also a Fellow Member (FCA) of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka and a Founder (Fellow) Member of the Institute of Certified Management Accountants (CMA) of Sri Lanka. Mr. Raveendran holds a B. Sc. in Business Administration (Sp.) from the University of Sri Jayewardenepura with Honours and a Post Graduate Diploma in Banking and Finance from University of Colombo.

Other Current Appointments

  • Member of the governing council of Association of Professional Bankers of Sri Lanka.

 Previous Key Appointments

  • He has served as a member of the Board of Directors at the Institute of Bankers of Sri Lanka (IBSL) as an Alternative Director.

B.M.  ප්‍රේමනාත් මහතා

ස්වාධීන නොවන/ විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ (මහජන බැංකුවේ නියෝජිත)

ප්‍රේමනාත්  මහතා කොළඹ  විශ්ව විද්‍යාලයෙන්   වාණිජවේදී (ගෞරව) උපාධිය  දෙවන පන්තියේ (ඉහල)  ලබා ගැනීමෙන්  අනතුරුව 1987 දී  කළමනාකාර   අභ්‍යාසලාභීයකු ලෙස  මහජන බැංකුව හා එක්විය. එතුමා ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන්ගේ ආයතනයේ අන්තර් පරීක්ෂණය සමත්ව ඇත.

එතුමා  ශාඛා කළමනාකරු, සහකාර ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු, ප්‍රාදේශීය කළමනාකරු සහ මධ්‍යම කලාපයේ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී ලෙස මහජන බැංකු ශාඛා ජාලය තුල විවිධ තනතුරු දරා ඇත. එතුමා වර්තමානය වන විට නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (බැංකු සහය  සේවා) ලෙස කටයුතු කරයි.

එතුමා  පොලොන්නරුව ප්‍රාදේශීය කළමණාකරු ලෙස සේවය කරමින් සිටියදී ණය සහ ණය අයකර ගැනීම් පිළිබඳ පුළුල් දැනුමක්  ලබා ගත්  අතර  කෘෂි කාර්මික හා ඔඩපන ණය ප්‍රවර්ධනය කරමින් උතුරු මැද පළාතෙහි වසර 30 ක සිවිල් යුද්ධයෙන් දැඩි ලෙස පීඩාවට පත් වූ ජනතාවගේ චිත්ත ධෛර්යය ඉහළ නැංවීම සඳහා ක්‍රියා කරන ලදී.

සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (මධ්‍යම කලාපය) ලෙස එතුමා  මහනුවර, මාතලේ සහ නුවර එළිය  කලාප ආවරණය කරමින්  පුළුල් පරාසයක ව්‍යවසායකයින් හඳුන්වා දීමට කටයුතු කල අතර  පාසල් බැංකු ව්‍යාපෘති ආරම්භ  කිරීමට ද කටයුතු කරන ලදී. මෙම කාල පරිච්චේදය  තුළ   දළදා මාලිගාවේ පාලන අධිකාරිය සමග  සමීපව කටයුතු කරමින්   සමාජ සත්කාරක වැඩසටහන්වල  නිරතවීමටද අවසථාව උදා විය.

2011 වසරේ සිට  නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (බැංකු  සහය සේවා) ලෙස කටයුතු කරන අතර ප්‍රසම්පාදන හා ඉංජිනේරු සේවා ඇතුළු ඒකක හයක ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරයි. දිවයින පුරා මහජන බැංකු ස්වයං බැංකු ඒකක  (SBU) 200 ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඔහුගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ සියලු ප්‍රසම්පාදන සහ භෞතික සම්පත්  සපයා දීම සිදු කරන ලදී.

RDB DR. Nirmal De Silva Independent / Non-Executive Director

ආචාර්ය  නිර්මාල් ද  සිල්වා මහතා

ස්වාධීන / විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ

ආචාර්ය නිර්මාල් ද සිල්වා මහතා  දශක දෙකකට ආසන්න කාලයක් ලොවපුරා අත්දැකීම් ඇති ‘සී  පන්තියේ ’  සම්මානලාභී ව්‍යාපාරික වෘත්තිකයෙකු සහ ව්‍යවසායකයෙකු වන අතර  එතුමා  බහු ජාතික හා ෆෝචූන් 500 සමාගම් ගණනාවකටම  නායකත්වය ලබා දී ඇත. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ දේපළ වෙළඳාම් කර්මාන්තය, උපාය මාර්ගික උපදේශනය සහ ව්‍යාපාර  ආරම්භයන්  වර්ධනය පිලිබදව  එතුමා  විශේෂ අවධානය යොමුකර ඇත.

ආචාර්ය ද සිල්වා මහතා මේ වන විට පැරාමවුන්ට් රියල්ටි සමාගමේ සම සමාරම්භක / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ලෙස සේවය කරයි. එතුමා  ටයිනා උපදේශන ආයතනයෙහි නිර්මාතෘවරයා වන අතර එම ආයතනය  උපාය මාර්ග, නායකත්ව, ආයෝජනය  බලපෑම්, උපායමාර්ගික ක්‍රියා කාරිත්වය  සහ පරිවර්තනීය මැදිහත්වීම් (විශේෂයෙන් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා) සහ සමාජ ව්‍යවසායන් කෙරෙහි අවධානය යොමු  කරයි. මීට අමතරව  එතුමා විවිධ  ආයතන  ගණනාවක  එනම්  කෘෂි, ආහාරපාන, තාක්‍ෂණ, හස්ත කර්මාන්ත, අධ්‍යාපනය, පහසුකම් කළමනාකරණය, ආයෝජන කලඹ, වෘත්තීය සේවා ආදී  විවිධ  ක්‍ෂේත්‍රයන්ට අදාළ ආයතනයන්හි  අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල  සාමාජිකයකු ලෙසද  ක්‍රියා  කරයි.  එසේම  එතුමා  මැද පෙරදිග පදනම් කරගත් වේගවත් ප්‍රාග්ධනය සඳහා ගෝලීය උපදේශකයෙකු  ලෙස ක්‍රියා කරන අතර  ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ  Capital Network හි  ලෝක ප්‍රකට උපදේශකවරයෙකු ලෙසද කටයුතු කරයි.

2019 දී ආචාර්ය ද සිල්වා මහතා  මානව සම්පත් නායකත්ව සම්මාන උළෙලේදී ව්‍යාපාරික නායකත්ව සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය. එසේම එම වර්ෂයේදීම දකුණු ආසියානු ව්‍යාපාරික විශිෂ්ටතා සම්මාන උළෙලේදී දකුණු ආසියාවේ විශිෂ්ටතම ආයතනික පුහුණුකරු ලෙසද   එතුමා  පිළිගැනීමට ලක්විය.

Prof. Ariyaratne_Herath

මහාචාර්ය H.M.W. ආරියරත්න හේරත්  මහතා 

ස්වාධීන / විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ

මහාචාර්ය එච්.එම්.ඩබ්ලිව්. ආරියරත්න හේරත් මහතා,  පේරාදෙණිය  විශ්ව විද්‍යාලයෙන් ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳව  ශාස්ත්‍රවේදී විශේෂ උපාධිය ලබා  එම  විශ්ව විද්‍යාලයෙන්ම  ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳව  ශාස්ත්‍රපති උපාධියද ලබා ඇත.  එසේම නෝර්වීජියානු ජීව විද්‍යා විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සංවර්ධන හා සම්පත් ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳව  ශාස්ත්‍රපති උපාධිය සහ පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂිකර්ම පශ්චාත් උපාධි ආයතනයෙන්  දර්ශන විද්‍යාව පිළිබඳව ආචාර්ය උපාධිය ලබා ඇත.  එතුමා  සංවර්ධන ආර්ථික විද්‍යාව, මුදල් හා බැංකුකරණය, ව්‍යාපෘති විශ්ලේෂණය, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය හා දරිද්‍රතා විශ්ලේෂණය යන ක්ෂේත්‍රවල ප්‍රවීණ  පර්යේෂකයෙකි.

එතුමා  වසර 26 ක් පුරා පේරාදෙණිය  විශ්ව විද්‍යාලයේ කථිකාචාර්යවරයෙකු, ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරයෙකු සහ මහාචාර්යවරයෙකු ලෙස සේවය කර ඇත. මෙම කාලය තුළ එතුමා  පොල්ගොල්ල ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනයේ (එන්.අයි.සී.ඩී.)  අධ්‍යක්ෂක (අධ්‍යයන හා සංවර්ධන) ලෙස සේවය කල අතර  පේරාදෙණිය  විශ්ව විද්‍යාලයේ ජාත්‍යන්තර පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙසද  සේවය කර ඇත. වර්තමානයේදී   එතුමා   පේරාදෙණිය  විශ්ව විද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාව හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ අංශ ප්‍රධානි ලෙස කටයුතු කරයි.

මහාචාර්ය එච්.එම්.ඩබ්ලිව්. ආරියරත්න හේරත්  මහතා  උපදේශකවරයකු ලෙසද සේවය කර ඇති අතර  Pathfinder Foundation Colombo; Plan International Sri Lanka;  IFAD හා තැපැල්,  විදුලි සංදේශ හා උඩරට සංවර්ධන  අමාත්‍යාංශය, උතුරු මැද පළාත් සභාව, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය , UNDP හා මධ්‍යම පළාත් සභාව  ආදී   විවිධ දේශීය හා ජාත්‍යන්තර ආයතන සදහා වාර්තා  සකස් කර  ඇත.

එතුමා  විවිධ ක්‍ෂේත්‍රයන් පිළිබඳව  විද්වත් කෘති කිහිපයක් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙන අතර  ව්‍යාපෘති සැලසුම් සකස් කිරීම සහ ඇගයීම පිළිබද  මුලධර්ම , ක්ෂුද්‍ර මූල්‍යය: න්‍යාය සහ පුහුණුව  ඒ අතර වේ. එතුමා  විවිධ  දේශීය  හා ජාත්‍යන්තර   සඟරා  සදහා පර්යේෂණ ලිපි රාශියක්ද  ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

Mr. W.M. Karunarathne RDB Independent / Non-Executive Director

W.M. කරුණාරත්න මයා

ස්වාධීන / විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ

ඩබ්ලිව්. එම්. කරුණාරත්න මහතා,  ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන  බැංකුවේ  අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට ස්වාධීන / විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස පත් කරන ලද්දේ 2020  ජනවාරි 03 වන දිනය . කරුණාරත්න මහතා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විශ්‍රාමික සහකාර  අධිපතිවරයෙකු  වන අතර  බැංකු  ක්ෂේත්‍රයේ  වසර 30 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇත. එතුමා  ලෝක බැංකු අරමුදල් සපයන “ගුදම් කුවිතාන්සි  මූල්‍යකරණ ව්‍යාපෘතිය” සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ උපදේශකයෙකු ලෙසද  සේවය කර ඇත. එතුමා අනුරාධපුර ග්‍රාමීය ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ  සභාපති / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි  ලෙස  මෙන්ම රුහුණු  සංවර්ධන බැංකුවේ  අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයකු ලෙසද  ක්‍රියා කර ඇත.

එතුමා  කණ්ඩායම් ණය දීම ,ග්‍රාමීය ඉතිරිකිරීම් දිරිගැන්වීම , සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා ණය සැපයීම, ආරෝහ  වාරිමාර්ග ක්‍රම ,  ගෙවතු වගාව, කිරි ගව සංවර්ධනය, මූල්‍ය සාක්ෂරතාවය මෙන්ම  ගුදම්  කුවිතාන්සි  මූල්‍යකරණය පිළිබඳව  පොත්ද  ප්‍රකාශයට පත් කර  ඇත.

කරුණාරත්න මහතා පේරාදෙණිය  විශ්ව විද්‍යාලයෙන් සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ ගෞරව උපාධිය සහ ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයෙන් එල්එල්බී (ගෞරව)  උපාධියද ලබා ඇත. කරුණාරත්න   මහතා 2002 වසරේ සිට නීති වේදියකු ලෙස ක්‍රියා කරයි .

Mr. M.S.D. Ranasiri - RDB Independent/ Non-Executive Director

M.S.D. රණසිරි මහතා

ස්වාධීන / විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ

M.S.D.  රණසිරි මහතා  ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ  අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට  2020  ජනවාරි 03 වන දින ස්වාධීන / විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂවරයකු ලෙස පත් විය. රණසිරි මහතා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වේ.

එතුමා  කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයෙන්  වාණිජවේදී  (විශේෂ) උපාධියක් ලබා ඇති අතර රාජ්‍ය අංශයේ වසර 30 කට වඩා වැඩි පළපුරුද්දක් ලබා ඇත. රණසිරි මහතා මහා භාණ්ඩාගාරයේ නියෝජිතයෙකු ලෙස රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුවේ  අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සේවය කර ඇත.

 

Mr. Lalith Abeysiriwardana - RDB Independent/ Non-Executive Director

ලලිත් අබේසිරිවර්ධන  මහතා

ස්වාධීන / විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂ

ලලිත් අබේසිරිවර්ධන   මහතා  ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ  අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට  2020  ජනවාරි 03 වන දින ස්වාධීන / විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂවරයකු ලෙස පත් විය.  එතුමා 1996  වර්ෂයේ සිට  නීතිවේදියකු ලෙස සේවයේ නියුතු වේ.  එතුමා  කොලඹ  විශ්ව විද්‍යාලයෙන් නීති උපාධිය  ලබා ගත්  අතර  නීති  විද්‍යාලයෙන් නීති වේදය පිළිබද උපාධිය ලබාගෙන ඇත.

වර්තමානයේදී එතුමා  Lead Business Development and Management Company (Pvt) Ltd, Foods (Pvt) Ltd  හා Lead Hardware and Construction (Pvt) Ltd. යන ආයතන වල අධ්‍යක්ෂධුර හොබවයි.

මෙනුව