RDB බංකුවෙන් ATM ගනුදෙනු සදහා විශේෂ ජංගම බැංකු සේවාවක්

Events, News

RDB බංකුවෙන් ATM ගනුදෙනු සදහා විශේෂ ජංගම බැංකු සේවාවක්

2020.03.27 දින කොළඹ මැනිං වෙළඳ සංකීර්ණය අසලදී ආරම්භ කරන ලදී.

================================================

Covid 19 හේතුවෙන් මෙම අවස්ථාවේ රට වෙනුවෙන් අත්යාවශ්ය සේවාවල නියැලී සිටින අපේම සහෝදර සහෝදරියන්ට ඔවුන් සේවය කරනුලබන ස්ථානයේ සිටම මුදල් ලබාගැනීමට හැකි වන පරිදි ATM ගනුදෙනු සහිත ජංගම බැංකු සේවාවක් ප්රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව (RDB බැංකුව) ක්රියාත්මක කරනු ලබයි.
2020.03.27 දින කොළඹ මැනිං වෙළඳ සංකීර්ණය අසලදී ආරම්භ කල මෙම සේවාව බස්නාහිර පළාතේ අත්යාවශ්ය ස්ථානය කිහිපයක් ආවරණය වන ලෙස ඉදිරියේදී ක්රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර අත.

ශ්රී ලංකාව තුල ක්රියාත්මක වන Lankapay ජාලය හා සම්බන්ධ ඕනෑම බැංකුවක ATM කාඩ්පතක් හාරහා මෙමගින් මුදල් ලබාගත හැක.

Previous Post
Notice to customers!
Next Post
ණය සහන ලබා දීම

Related Posts

No results found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Menu